Reguli de Înregistrare


1. Regulile prezentate în acest document se aplică tuturor celor care solicită înregistrarea domeniilor și subdomeniilor în zona .ro.

- .ro pentru orice persoană juridică sau fizică;
- .com.ro pentru firme, produse sau servicii de natură comercială;
- .org.ro pentru organizații non-profit, organizații sociale, asociații civile;
- .tm.ro numai pentru mărci înregistrate. Pentru înregistrarea acestor domenii de către firme din România vor fi aduse dovezi de la OSIM sau alte organizații de înregistrare a mărcilor;
- .store.ro pentru magazine sau alte companii ce oferă bunuri de consum;
- .info.ro pentru furnizori de informații;
- .nom.ro pentru acele persoane fizice ce doresc să aibă propriul nume ca nume de domeniu;
- .nt.ro pentru companiile ce desfășoară activități privind rețeaua/Internetul;
- .firm.ro pentru firme;
- .www.ro pentru companiile ce desfășoară activități privind World Wide Web;
- .arts.ro pentru organizații ce desfășoară activități artistice;
- .rec.ro pentru organizații ce desfășoară activități de divertisment.

2. Toate cererile de noi domenii vor fi conform RFC1034, 1035, 1122, 1123.

3. Cererile vor fi automat procesate de un robot. Robotul va verifica lista numelor de domenii deja existente.

4. Înregistrarea numelor noi de domenii, precum și a nameservere-lor sau a modificărilor datelor de contact ale numelor de domenii deja înregistrate, se fac online folosind formularele disponibile la adresa www.rotld.ro sau prin aplicațiile puse la dispoziție de partenerii RoTLD.

5. Robotul de înregistrare domenii va trimite automat un e-mail prin care anunță solicitantul dacă cererea lui de înregistrare a domeniului a fost acceptată sau respinsă.

6. Numele de domenii și subdomenii din zona .ro pot fi înregistrate ca fiind "active" (delegare de domeniu) sau "inactive" (nume de domeniu rezervat).

7. Pentru înregistrarea unui nume de domeniu "activ", trebuie să existe un server primar și unul secundar. Ambele servere necesită o conectare permanentă IP la Internet (pentru interogări și transfer de zonă), pentru a se putea asigura o verificare facilă, în orice moment a stării operaționale și a bazei de date, de către registrul RoTLD.

8. La sfârșitul fiecărei luni este facută o verificare a zonei, pentru toate domeniile, în vederea depistării de erori și a întocmirii diverselor statistici (hostcount). Din acest motiv, vă rugăm să permiteți transferul de zonă pentru mașinile din clasa 192.162.16.0/24.

9. Orice persoană juridică sau fizică poate înregistra nume de domenii sub .ro, indiferent de țara în care se află. Persoana care în formularul de înregistrare al numelui de domeniu este trecută ca persoana de contact, aceasta este responsabilă pentru numele de domeniu înregistrat și trebuie să fie un anagajat al companiei/firmei ce deține numele de domeniu respectiv.

10. Limba folosită pentru înregistrarea numelor de domenii este limba română sau limba engleză.

11. Pentru a dezvolta un mediu de competitivitate pentru serviciile de înregistrare, cererile de domenii .ro pot fi trimise atât direct la ICI-RoTLD, cât și prin parteneri acreditați.

12. Facturile sunt trimise la persoana fizică/juridică trecută la "Date Facturare/Billing Data", în formularul de înregistrare.

13. Plata va fi facută în cinci zile de la primirea facturii proforme.

14. Cererile pentru înregistrare noi nume de domenii sunt procesate automat, în ordine cronologică, de către RoTLD (primul venit, primul servit). Cel ce înregistrează domeniul își asumă întreaga responsabilitate pentru datele completate în formular și de aceea cel ce a înregistrat domeniul are obligația de a verifica dacă datele din baza de date sunt corecte și corespund realității. Aplicațiile de modificare/ștergere a numelor de domenii sunt procesate manual, într-un mod similar celui descris mai sus, însă ordinea cronologică, în anumite circumstanțe, poate să nu fie respectată.

15. Înregistrarea unui domeniu este facută numai după efectuarea plății. O cerere de înregistrare domeniu poate fi anulată din cauza neplății, fără un avertisment prealabil.

16. Încetarea înregistrării: numele de domenii, active sau inactive, pot fi șterse din baza de date whois.rotld.ro dacă: a) cel ce a înregistrat domeniul cere ștergerea sa; în acest caz, cel ce a înregistrat domeniul va trimite o cerere conform procedurii de ștergere descrise la www.rotld.ro, prin care solicită ștergerea numelui de domeniu; b) când înregistrarea/rezervarea numelui de domeniu nu a fost complet platită; c) în urma unei hotărâri judecatorești sau a unei decizii venite din partea unor organizații guvernamentale sau administrative cu autoritate, precum și în cazurile menționate la art. 34.

17. Numele de domenii care au fost șterse devin imediat disponibile pentru altă persoană fizică sau juridică.

18. Dacă un domeniu este pus în starea "on-hold", acesta va figura în baza de date ca fiind inactiv.

19. Responsabilitățile pentru domeniu. Cel care înregistrează domeniul își asumă întreaga responsabilitate privind datele completate în formularul online. Trimiterea formularului online constituie o garanție pentru RoTLD că solicitantul are dreptul să folosească numele de domeniu trimis. De aici rezultă cerința ca informațiile furnizate în formularul de înregistrare nume de domenii să fie corecte și exacte, iar solicitantul să fie îndreptățit să folosească numele de domeniu cerut. Cel ce înregistrează domeniul nu va implica RoTLD în litigii sau alte daune produse în urma utilizării numelui de domeniu respectiv. RoTLD nu își asumă responsabilitatea verificării corectitudinii datelor din formularul online. Acceptarea unei aplicații și înregistrarea unui nume de domeniu nu înseamnă că RoTLD recunoaște că cel ce a înregistrat numele de domeniu respectiv are dreptul legal de a folosi acel domeniu, de exemplu cazul numelor de domenii ce se referă la mărci înregistrate, nume de firmă sau de personalități bine cunoscute.

20. Înregistrarea unui nume de domeniu nu conferă decât dreptul de folosință asupra sa și orice dispute (litigii) între persoane fizice sau juridice privind dreptul de a folosi un anumit nume vor fi rezolvate de preferință mai întâi prin mediere, arbitrare și apoi prin alte metode legale, inclusiv acțiune judecătorească. Deținătorul dreptului de folosință a domeniului răspunde de utilizarea legală a domeniului și în consecință este singurul autorizat pentru menținerea la zi a datelor de contact și a nameserverelor - persoana de contact tehnic nu are drept de administrare domeniu.

21. Numele domeniilor sunt alocate deținătorului. Dacă cererea de înregistrare nume de domeniu a fost completată de o altă persoană, împuternicită de către deținător, cel ce deține numele de domeniu se constituie în parte beneficiară a contractului între cel ce înregistrează numele de domeniu și RoTLD. Deținătorul numelui de domeniu respectă "Regulile de Înregistrare" și "Contractul pentru Înregistrare", disponibile la www.rotld.ro, secțiunea "Reguli".

22. Transferul numelui de domeniu are loc conform procedurii descrise la www.rotld.ro, secțiunea "Domenii .ro", "Transfer drept de folosință".

23. Rezolvarea conflictelor. Când un nume de domeniu a fost înregistrat sau este în curs de înregistrare de către o altă persoană juridică sau fizică, este responsabilitatea celui care ar dori să înregistreze acest nume de domeniu (altul decât deținătorul momentan al acestuia) să cerceteze datele existente și să inițieze procedura legală împotriva deținătorului existent, dacă crede că acesta nu este în drept să folosească numele de domeniu respectiv. Părțile implicate recunosc și sunt de acord că RoTLD nu poate arbitra disputele referitoare la înregistrarea și utilizarea numelor de domenii. Înregistrarea unei cereri în așteptare pentru un nume de domeniu va fi suspendată de către RoTLD, în cazul unui conflict cu altă cerere în așteptare sau cu un nume de domeniu deja înregistrat (activ sau inactiv), până când părțile conflictuale prezintă un document (hotărâre judecătorească sau alt document al unui organism autorizat) ce rezolvă disputa în favoarea unei părți sau a alteia.

24. Competența RoTLD. Atât cât permite legea, registrul RoTLD nu va răspunde pentru utilizarea defectuoasă, întreruperea activității sau pentru diferite pagube indirecte, accidentale sau rezultate, de orice tip (inclusiv pierderi financiare), indiferent de forma de acționare (contract, ofensă, prejudicii, neglijență), chiar dacă registrul RoTLD a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de pagube.

25. În cazul disputelor dintre mărci înregistrate, RoTLD nu își asumă decât obligația furnizării de informații pentru ambele părți.

26. Caracterele acceptate pentru numele de domenii sunt caracterele alfa-numerice (a-z, A-Z, 0-9) și semnul minus (-). Un nume de domeniu nu poate începe sau nu se poate termina cu semnul minus (-). Recomandăm utilizarea caracterelor mici (a-z), deoarece numele de domenii nu țin cont de caractere mici sau mari. Un nume de domeniu poate avea cel mult 63 de caractere, excluzând sufixul .ro, .com.ro, .info.ro, .store.ro etc.
Numele de domeniu este unic și nu poate fi modificat după ce a fost înregistrat. Prin modificarea oricărui caracter dintr-un nume, se obține un nou nume de domeniu, care poate fi înregistrat conform procedurii de înregistrare noi nume și numai după efectuarea plății cerută de noua înregistrare.

27. În cazul în care o persoană fizică sau juridică își pierde dreptul de utilizare a unui nume de domeniu (de exemplu, nu avea dreptul să înregistreze acel nume de domeniu), suma platită pentru înregistrarea numelui de domeniu nu va fi înapoiată.

28. RoTLD poate avertiza părțile implicate despre eventualele conflicte ce pot apărea între acel nume de domeniu și alt nume de domeniu, marcă înregistrată - nume foarte cunoscute, nume ale unor personalități -, însă RoTLD nu are această obligație. După o astfel de avertizare, cererea de înregistrare a numelui de domeniu respectiv va fi întreruptă până la confirmarea primirii acestei avertizări, din partea destinatarului. RoTLD poate, deci, întrerupe înregistrarea numelui de domeniu până când proprietarul mărcii înregistrate, al numelui foarte cunoscut sau personalitatea implicată va trimite la RoTLD un document prin care confirmă că cererea este validă și este de acord cu ea.

29. Dacă un solicitant trimite cereri eronate sau/și cu date false, registrul RoTLD poate anula procesul de înregistrare pentru acest solicitant. RoTLD își rezervă dreptul de a solicita informații și/sau documente suplimentare.

30. RoTLD înregistrează numele de domenii pe propriul server (whois.rotld.ro), autorizat pentru numele de domenii .ro. Informațiile de aici pot fi accesate prin comanda "whois -h whois.rotld.ro <domain name>", prin intermediul unui motor de căutare rulat de către RoTLD. Această interogare se face după nume de domeniu, interogarea furnizând informațiile referitoare la acest nume de domeniu.

31. RoTLD își rezervă dreptul de a afișa informațiile din baza de date WHOIS în orice format electronic sau altă formă.

32. Această politică referitoare la numele de domeniu va fi guvernată în acord cu legile României. Instanțele din România vor fi singurele în masură să rezolve pe cale judecătorească orice dispute ce pot apărea în legatură cu numele de domeniu. Înainte de calea judecătorească, o mediere sau arbitrare a disputelor este posibilă conform politicii de rezolvare a disputelor afișată la www.rotld.ro.

33. Motive de respingere a unei aplicații pentru un nume de domeniu:

- date incomplete în formularul de înregistrare nume de domeniu;
- datele din formular sunt false, nu sunt exacte sau induc în eroare utilizatorii Internet;
- numele de domeniu conține mai mult de 63 de caractere;
- numele de domeniu conține alte caractere decât cele permise - caracterele alfa-numerice și semnul minus (-);
- numele de domeniu conține semnul minus (-) la începutul sau sfârșitul său;
- numele de domeniu este identic cu altul deja înregistrat;
- numele de domeniu este identic cu cel dintr-o cerere anterioară, validă;
- nume de domeniu de prost gust;
- nume de domeniu necuviincioase;
- nume de domeniu care ar putea contravine cu respectarea ordinii publice;
- nume de domeniu care crează confuzie;
- nume de domeniu care ar putea aduce ofensă cuiva;
- nume de domeniu obscene sau pornografice;
- nume ale unor personalități bine cunoscute;
- în caz de neplată sau plată parțială.

34. Registrul RoTLD poate anula sau suspenda un nume de domeniu:

- dacă numele este administrat într-un mod ce dăunează funcționarea DNS-ului;
- dacă datele pe baza cărora s-a înregistrat domeniul s-au schimbat - de exemplu, organizația ce a înregistrat domeniul nu mai există sau datele de contact au fost modificate în date false;
- dacă RoTLD este sesizat că numele de domeniu este folosit într-un mod ce produce confuzie printre utilizatorii de Internet;
- dacă RoTLD este informat despre o acțiune ilegală, referitoare la acel nume de domeniu;
- dacă există o încercare de a revinde numele de domeniu respectiv;
- în cazul unui conflict între părti, până la rezolvarea disputei;
- dacă utilizarea acelui nume de domeniu creează confuzie pentru alți utilizatori de Internet;
- dacă RoTLD consideră că ar putea avea loc unul din cazurile expuse mai sus.


Notă:
Începând cu data de 02 iunie 2015, caracterele diacritice românești (ă, â, î, ș, ț) pot fi folosite în numele de domenii ".ro".