Informare privind Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul Registrului Român de Domenii .RO

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, este o instituție de cercetare-dezvoltare-inovare care funcționează în baza HG nr. 1621 /2003 având site-ul web www.ici.ro și care poate fi contactată prin următoarele moduri:

 • telefonic: ☎ +40.213.160.736
 • e-mail: office@ici.ro
 • la adresa: B-dul Mareșal Averescu, Nr. 8 -10, sector 1, București

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu dreptul național, european și internațional privind viața privată, dreptul național și internațional privind funcționarea Registrelor de domenii (vezi http://rotld.ro/cadru-legal/), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor, e-mail-urilor sau aplicațiilor noastre web.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

 • Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal (art 6, alin 1 lit. b, c, d, e)
 • H.G. nr 1621 din 23.12.2003, privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică – ICI București, completată prin
 • Ordonanța de Urgență nr. 22 din 11 martie 2009, art. 2 litera A alin (1) lit. (o) prevede că obiectul de activitate al institutului cuprinde o) organizarea, administrarea și gestionarea TLD (Top Level Domain) ”.ro”, îndeplinind funcția de registru pentru numele de domenii ”.ro”;”
 • Acreditarea IANA (INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTORITY) privind desemnarea ICI București ca registru de administrare domeniu ”.ro”
 • Contractul încheiat între dumneavoastră și domeniile .ro la înregistrarea unui domeniu

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Scopul colectării datelor cu caracter personal solicitate de noi este:

 1. identificarea persoanelor care solicită următoarele servicii pe care le punem la dispoziție:
  • înregistrarea unui domeniu .ro nou;
  • schimbarea deținătorului unui domeniu .ro;
  • modificarea adresei de e-mail a detinătorului domeniului .ro;
  • actualizare nume;
  • ștergerea unui domeniu .ro;
  • reînnoirea/prelungirea termenului de folosință a unui domeniu .ro;
  • mediere și determinarea istoricului unui domeniu .ro;
  • obținere listă domenii .rodeținute;
  • confirmare deținător;
  • oferirea de alte informații specifice RoTLD prin Formularul de Contact.
 2. facturarea serviciului cerut.

ICI București prin Registrul Român de Domenii .ro (RoTLD) nu folosește datele dumneavoastră în scop de marketing sau pentru profilare.

ICI București prin Registrul Român de Domenii .ro (RoTLD) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate executării serviciilor mai sus menționate către clienți, precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfășurată de acesta.

Vă aducem la cunoștință faptul că refuzul dumneavoastră de a oferi aceste date poate determina imposibilitatea furnizării serviciului solicitat de dumneavoastră.

Datele colectate de la dumneavoastră

Registrul Român de Domenii .ro poate colecta următoarele date:

 • Numele și prenumele, adresa, numărul de telefon fix și/sau mobil și adresa de e-mail;
 • Codul Numeric Personal;
 • Contactul dumneavoastră cu noi, cum ar fi o notă, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii;
 • A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-urile;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.

Modalități și termene de păstrare a datelor dumneavoastră

ICI București prin Registrul Român de Domenii .ro (RoTLD) colectează și păstrază datele dumneavoastră în format electronic, în format criptat și aplicând proceduri de anonimizare a lor sau letric în condiții de siguranță, în sisteme securizate sau în zone special amenejate în acest sens.

Datele sunt păstrate în condiții de siguranță pe toată perioada derulării contractului cu dumneavoastră În condițiile în care contractul cu dumneavoastră s-a incheiat, datele vor fi șterse din bazele de date, folosind sisteme complete de curățare iar cele letrice vor fi distruse prin tocare.

Comunicarea datelor dumneavoastră

Informațiile colectate sunt destinate utilizării de către ICI București prin Registrul Român de Domenii .ro (RoTLD) în scopul identificării persoanei și facturării serviciului și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • angajații responsabili de oferirea serviciului;
 • terților implicați în îndeplinirea scopului vizat.

În ambele cazuri, destinatarii sunt prelucrați în scopul respectării regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal și semnează o declarație de confidențialitate privind divulgarea informațiilor care fac obiectul activității lor.

Drepturile dumneavoastră

Conform legislației în vigoare, beneficiați de o serie de drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, de rectificare a datelor, dreptul de retragere a consimțământului sau a datelor, de dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de portabilitate a datelor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Vă notificăm cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către ICI București la adresa de email dpo@ici.ro sau prin poșta clasică la adresa B-dul Mareșal Averescu, Nr. 8-10, sector 1, București.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a remedia situația, completând formularul de contact disponibil pe site-ul nostru sau prin poștă la adresa B-dul Mareșal Averescu, Nr. 8-10, sector 1, București.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate decât în masura în care terții implicați nu sunt din România și acest lucru este necesar în îndeplinirea scopului propus (realizarea proiectului de cercetare-dezvoltare cu terțe părți).

Mai multe informații despre Politica ICI București privind protecția datelor cu caracter personal, drepturile pe care le dețineți privind aceste date și securizarea datelor dumneavoastră le regăsiți pe site-ul ICI la secțiunea Protecția datelor cu caracter personal.